ŞENKAYA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

S. NU.

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1. Dilekçe

2. Sağlık raporu

3. T.C. kimlik numarası

4. Adli sicil beyanı

5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) Günü

(Devir alacaklar için, dosya il diŞinda ise dosyanm gelmesini müteakip)

2

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Nakil Belgesi

1. Dilekçe

2. Ruhsat fotokopisi

3. Son 6 ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf

(7) Günü

3

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ilave olarak,

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48'inci Maddesine istinaden

Alınmış ise;

1. Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,

2. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118'inci Maddesine istinaden Alınmış ise;

Eğitim belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik

değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranın, birinci defa eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-b Maddesine istinaden

Alınmış ise;

Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırı %30'dan fazla aşanın, psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulmasi gerekmektedir).

Bu Hizmet Komutanlığımızca verilmekte olup, Oltu Trf. Tim Komutanlığı tarafından yapılacaktır.

 

(1) Saat

4

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,

2. Araç tescil belgesi,

3.Araç trafik belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

5. Sürücü belgesi.

24 ( Saat )

5

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araçlar;

1.Araç trafik belgesi,

2.Araç muayene raporu (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)

3.Sürücü belgesi,

4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay içerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı için Trafikten Men Edilen Araçlar;

1.Araç tescil belgesi (yeni çtkanlmtş),

2.Araç trafik belgesi,

3.Sürücü belgesi,

4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olmayan Araçlar;

1.Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

2. Araç tescil belgesi,

3.Araç trafik belgesi,

4.Sürücü belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28, 30/1- a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine istinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1.Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi

2.Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3.Araç tescil belgesi,

4.Araç trafik belgesi,

5.Sürücü belgesi.

 

Araç, araç sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıt araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

1 (Saat)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

İLK MÜRACAAT YERİ                                              İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

 

İSİM: Cansu CANOL                                                   İSİM: Ahmet ÖZKAN

 

UNVAN: İlçe J.Komutanı                                             ÜNVAN: Kaymakam

 

ADRES: İlçe J.K.Iığı Şenkaya / ERZURUM                ADRES: Hükümet Konağı Şenkaya / Erzurum

 

TEL: 0442 861 23 25                                                     TEL: 0442 861 20 01

 

FAX: 0442 841 20 05                                                    FAX: 0442 861 23 61

 

 
 
 
 
 

 
 
Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim.                             Cumhurbaşkanlığı Bimer    


Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Şenkaya Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi nitelikli olup resmi nitelik taşımamaktadır.
Her hakkı saklıdır.