ŞENKAYA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

S. NU.

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1. Dilekçe

2. Sağlık raporu

3. T.C. kimlik numarası

4. Adli sicil beyanı

5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (7) Günü

(Devir alacaklar için, dosya il diŞinda ise dosyanm gelmesini müteakip)

2

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Nakil Belgesi

1. Dilekçe

2. Ruhsat fotokopisi

3. Son 6 ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf

(7) Günü

3

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ilave olarak,

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48'inci Maddesine istinaden

Alınmış ise;

1. Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,

2. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118'inci Maddesine istinaden Alınmış ise;

Eğitim belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik

değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranın, birinci defa eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-b Maddesine istinaden

Alınmış ise;

Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırı %30'dan fazla aşanın, psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulmasi gerekmektedir).

Bu Hizmet Komutanlığımızca verilmekte olup, Oltu Trf. Tim Komutanlığı tarafından yapılacaktır.

 

(1) Saat

4

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,

2. Araç tescil belgesi,

3.Araç trafik belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

5. Sürücü belgesi.

24 ( Saat )

5

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araçlar;

1.Araç trafik belgesi,

2.Araç muayene raporu (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)

3.Sürücü belgesi,

4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay içerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı için Trafikten Men Edilen Araçlar;

1.Araç tescil belgesi (yeni çtkanlmtş),

2.Araç trafik belgesi,

3.Sürücü belgesi,

4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olmayan Araçlar;

1.Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

2. Araç tescil belgesi,

3.Araç trafik belgesi,

4.Sürücü belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28, 30/1- a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine istinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1.Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi

2.Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3.Araç tescil belgesi,

4.Araç trafik belgesi,

5.Sürücü belgesi.