Yöresel Oyunlar; İlçemizde oynanan halk oyunları (yörede 'bar' olarak adlandırılır.) ilimiz olan Erzurum oyunlarından etkilenmiş ise de ilçenin kendine özgü oyunları da mevcuttur, bugün, bayram ve şenliklerde bu oyunlar oynanır- Oyunların 12 ana olarak üç ayak' ve 'aşırtma' denilen figürlerle oynanır. Buna rağmen her oyunun kendine göre. oynanış şekli vardır. Halk oyunları aenet Sikle 'davul - zurna' eşliğinde bulunmadığı zaman ise oyuncular tarafından söylenen türküler eşliğinde. oynanır.Türkü ile oynanan oyunlarda söylenen türküler yöreseldir. Türkülerin söyleyiş şekline göre oyunların bir kısmı ağır, bir kısmı ise hareketli' barlardır. 0yunlar genel oturak 'halay tutularak'oynanan grup oyunlarıdır ve yine genel olarak de erkek ve kadınlar tarafından ayrı -ayrı oynanır.Fakat nadiren de olsa, düğünlerde erkek ve kadın karışık olarak oynayanlara da tesadüf edilir. îlçemizde yöresel oyunların yanı sıra Erzurum barları, Elazığ, Artvin ve Kars oyunları da onanmaktadır. Yöresel oyunlarımızdan bazıları şu adlarla adlandırılmaktadırlar: Şoğer'in yolları Peşgir adsım direkten, davarlar bere geldi, yeşil perde yüktedir, dağda arduç gurusi, türkmen oyunlarından: ağır bar; aşırtma bar, temürağa, karaped, Jandarma Son yıllarda orkestra eşliğinde çalınıp söylenen yöresel türküler ile oyun oynamak suretiyle düğünler yapılmaktadır.
 
 
 
 
 

 
 
Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim.                             Cumhurbaşkanlığı Bimer    


Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Şenkaya Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi nitelikli olup resmi nitelik taşımamaktadır.
Her hakkı saklıdır.